Parametrii de calitate tehnici pentru serviciile furnizate